10602067217
صفحه اصلی اخبار افزایش قیمت

افزایش قیمت

افزایش قیمت

با توجه محدودیت های پی در پی اینستاگرام و افت سرعت شدید که چند روزه گذشته شاهد آن هستیم، علی رغم میل باطنی ممکن است به ناچار مجبور به افزایش قیمت ها باشیم.

لذا حتما هنگام خرید مبلغ را چک کنید.

تیم فنی

با توجه به محدودیت های جدید اینستاگرام بشدت سرور های ایرانی افت سرعت پیدا کرده به همین خاطر به دلیل هزینه نگهداری بالا سرور ها ممکن است به ناچار مجبور به افزایش قیمت ها باشیم.

 ارسال نظر